Toon van Ham (Oad-prins 1975) overleden
Onze vasteloavendsfamilie heeft gisteravond het verdrietige bericht ontvangen van het plotseling overlijden van ons gewaardeerd ere-lid Toon van Ham. 

Toon was vanaf de oprichting lid van onze vereniging, altijd opgewekt en breedlachs én stond altijd voor iedereen klaar. Zo was hij in onze vereniging actief als wagen- en decorbouwer, penningmeester en verleende veel hand-en-span diensten tijdens onze activiteiten. 

Toon ging als prins Toon 1e door het leven en was een geliefd persoon, niet alleen voor d’r Heksenbergse vasteloavendsverein, RKVV Heksenberg maar ook in de wijk. 

Door zijn tomeloze inzet is Toon gedecoreerd als Orde van verdienste drager (2005) en Ere-lid. Toon was medeoprichter van d’r Heksenbergse vasteloavends verein en tot op het laatst een graag geziene gast bij onze activiteiten. Wij zullen Toon dan ook missen. 

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet. 
Kinderoptocht Afgelast!

DE KINDEROPTOCHT VAN ZONDAG 16-2 IS AFGELAST!

Ivm het onstuimige en onvoorspelbare weer én op advies van de gemeente heeft het bestuur moeten beslissen de kinderoptocht af te lassen.

HET SJPEETSJOPPE GAAT GEWOON DOOR! 
Va. 14.11u in het gemeenschapshuis

Laten we samen met alle kids en jeugdprins Youri 1e er een mooi feestje van maken!
Overweldigende prinsenreceptie bij de Verein in Sjpasseberg                               

Tekst/foto’s: Callie Steijaert

Eigenlijk een beetje onvoorstelbaar dat een, met alle respect overigens, een “dorpse en of wijk”, prinsenreceptie urenlang de aandacht vraagt. Toch is het de waarheid die klinkt als het getik van een uurwerk. Zo ook dus zaterdag 25 januari jl. in Heksenberg, in dit vijfde jaargetijden, beter verwoord als Sjpasseberg. In dit “Vasteloavends wijkwalhalla” is D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein de narrenvereniging, die bovendien gekleed zijn in een “sjieke” outfit t.w. rood gekleurde jasjes en zwarte broek. Van 11 november (traditionele “elfde van de elfde”) tot aan Aswoensdag voeren zij de regie met tal van te organiseren gezellige carnavalsactiviteiten.

Uiteraard behoort de jaarlijkse uitroeping, installatie en proclamatie van een nieuwe prins (een prinses is vooralsnog nog niet aan de orde bij de “Verein”, maar wie weet in de toekomst). Dit is wel het geval bij de uitroeping van een jeugdige hoogheid, hetzij een jeugdprins of jeugdprinses. Dit jaar 2020 werd als grote prins uitverkoren Patrick Rieke die in Sjpasseberg de scepter zwaait als Patrick lll (samen met zijn adjudant Henri Hagedoorn) terwijl de jeugdige carnavalisten werden verrast met de uitroeping van Youri Franssen die als jeugdprins Youri l voorgaat in het jeugdige enthousiasme in Sjpasseberg. Hieronder dan zeker te noemen de kinderoptocht op zondag 16 februari a.s. Met betrekking tot de te houden carnavalsactiviteiten mag zeker niet het gekozen passende motto 2020 ontbreken en wel: “Op Sjpasseberg is alles Paletti, mit Glitter & Confetti”.spreken. 

Maar alvorens de receptie, op dat moment kon niemand echter bevroeden dat het een urenlange aangelegenheid zou worden, werd nog tijd ingeruimd om een aantal belangrijke plichtplegingen, o.l.v. president Wiel Nuij, door te voeren. Het betrof dan de huldiging van Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg. Zij waren immers dit jaar uitverkoren om de Orde van Verdienste in ontvangst te nemen. Zoals gewend bij de “Verein” was de uitreiking en huldiging van een sfeervolle gehalte. Buiten de Ordemedaille werd ook de bijbehorende oorkonde overhandigd. Ook stond ex-prins en thans 1 x 11 jaar jubilaris André Petit in de schijnwerpers en onderging een verdiende huldiging. Helaas was ex-jubileumprins en ook 2 x 11 jaar jubilaris Patrick Kleijkers niet aanwezig en werd toch in de huldiging betrokken, evenals de kersverse drager van de BCL-Groot Orde en tevens ex-prins en ex-president Ton van Schaaik.

Na deze plichtplegingen kon de eigenlijke receptie beginnen met als receptieleider Guus Mengelers. De klok wees toen aan 19.15 uur. Ongelofelijk wie vervolgens allemaal op receptie kwamen. Jawel hoor, want letterlijk van “heinde en verre” was de weg gevonden naar het Sjpashoes (gemeenschapshuis) Hei Grindelweg. Natuurlijk is het ondoenlijk om alle receptiegangers op te sommen. We beperken ons dan ook door aan te geven dat familie en vrienden van zowel prins Patrick lll, evenals jeugdprins Youri l,  natuurlijk aanwezig waren om hun prinsen te feliciteren. Dit was ook van toepassing voor Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg (SGH) als Orde van Verdienstedragers, de jubilaris en de BCL Groot Ordedrager. Vanzelfsprekend kwamen ook een groot aantal bevriende carnavalsverenigingen uit de regio met hun gevolg feliciteren. Over en weer werden seizoenorden uitgewisseld en maakte ook dansgarde, c.q. dansmarietjes, sierlijke dansjes. 

Maar ook andere vertegenwoordigers van overige verenigingen en Stichtingen zoals o.m. Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek (zij ondersteunen immers de totale jeugdcarnavals activiteiten)  gaven blijk van hun sympathie en waardering op deze receptieavond. Wat zeker niet vergeten mag worden is de klinkende serenade gebracht door Harmonie St. Gerardus van Heksenberg. 

Het was al ver na middernacht dat deze meer als geslaagde receptie afgesloten werd en vervolgens het receptiebal daadwerkelijk kon beginnen. Dit uiteraard tot groot genoegen en enthousiasme van prins Patrick lll, zijn charmante echtgenote Michelle, de Verein en overige narrenvierders. Kortom, deze avond was weer een hoogtepunt in de carnavalsviering in Sjpasseberg.  


Sjpasseberg/Heksenberg begroette Youri Franssen als nieuwe jeugdprins 2020                                                       Tekst/foto: Callie Steijaert 

Het was zondag 19 januari jl., als vanouds, weer een geweldig verlopen jeugd prinsenproclamatie bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Velen, waaronder ook diverse bevriende carnavalsverenigingen en enkele leuke entertainment optredens, waren op enthousiaste wijze getuige van de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe jeugdprins 2020 van Sjpasseberg. Natuurlijk gaf nieuwe grote prins Patrick lll (Rieke) en zijn adjudant Henri Hagedoorn mede nader gestalte aan dit jeugdig geslaagd evenement. Uiteraard werd eerst met enige weemoed, maar wel dankbaarheid, afscheid genomen van jeugdprinses 2019 Inge Beaujean. Zij kan en mag terugzien op een prachtig (jeugdig) carnavallistisch prinsessenjaar. Zij heeft dan ook met volle teugen kunnen genieten van alle mooie carnavalsactiviteiten met uiteraard als hoogtepunt de kinderoptocht door de straten van Sjpasseberg. Voor haar een leuke en gezellige triomftocht, welke zij met veel plezier kon volgen boven vanaf de optochtwagen met aan haar zijde toen nog de grote prins Sám Smits.

Na haar abdicatie was het wachten geblazen op de komst van de nieuwe jeugdheerser of toch weer een jeugdprinses. De aanwezige carnavalisten, jong en ouder, werden vooralsnog enige tijd op de roef gesteld over de ware identiteit van de nog onbekend zijnde nieuwe jeugdige hoog lustigheid. De tijd werd dan ook muzikaal gezellig ingevuld door de Dj’s Jan van Wijnen en Peter Janssen. Uiteindelijk was het zover dat de bespraakte president Wiel Nuij de aankondiging kon maken dat de nieuwe jeugdprins(es) in aantocht was en zich zou  gaan presenteren. Door de mannen met de rode jasjes, sorry moet eigenlijk zijn de leden van de raad van de “Verein” werd het heksenhuisje gestald voor het podium.                                                     

Evenals op 11 januari jl. bij de presentatie van grote prins Patrick 3 e (Rieke) werd door president de aftelcountdown van 11 naar O ingezet. Bij O ging het dak van het heksenhuisje omhoog en toen was eindelijk de identiteit bekend wie de nieuwe jeugdprins 2020 was. onder de nodige toejuichingen, alaafs en natuurlijk confetti, een enthousiaste begroeting dus. Het bleek Youri Franssen te zijn. Zijn presentatie zorgde ook voor een uniek gegeven, want hij woont aan de Elandstraat in Sjpasseberg/Heksenberg. Laat het nu toeval zijn dat ook jeugdprins Jaysun Moes van C.V. De Beeren uit Beersdal op de Elandstraat woont, de straat waar jaarlijks, behalve de kinderoptocht Sjpasseberg ook de grote optocht van Groeet Ghen Heij doortrekt. Dat zal zeker op maandag 24 februari een belevenis worden. 

Natuurlijk vond na de presentatie vervolgens ook zijn installatie en proclamatie plaats en moest hij al heel wat eerste plichtplegingen vervullen door verlening van orden en bloemstukken aan ouders, grootouders en zelfs overgroot oma met de bijnaam “koekie” en verdere familie. Leuk toch.

Natuurlijk stelt de guitig overkomende jeugdprins Youri zich zelf even voor: Dag  Carnavalisten  van Sjpasseberg en omstreken. Op zondag 19 januari ben ik op een geweldige kindermiddag uitgeroepen als de nieuwe jeugdprins van Sjpasseberg / Heksenberg.

Mijn naam is Youri Franssen en ik ben net 12 jaar geworden. Samen met mijn ouders, mijn zus Tara en zusje Aimy woon ik op de Elandstraat op Heksenberg en zit ik in groep 8 van de BS Gerardus Majella. Voetballen is mijn grootste hobby. Daarnaast zit ik of veel op de play-station of ik ben buiten met vriendjes aan het voetballen.

Carnaval vieren hebben mijn ouders er met de paplepel ingegoten, dus aan “sjpass en plezeer” zal het niet ontbreken. Ik wil het prinsencomité bedanken dat zij mij hiervoor gevraagd hebben, en ik weet zeker dat wij samen met Prins Patrick III, de “Verein” en alle carnavalisten groot en klein er een fantastisch seizoen van gaan maken. Verder hoop ik u allen te mogen zien tijdens de receptie komende zaterdag 25 januari en natuurlijk in of na de kinderoptocht en het Sjpeetsjoppe van Sjpasseberg op zondag 16 februari. 
Orde van verdienste 2020 voor stichting Gemeenschapshuis Heksenberg 

Tekst/foto: Callie Steijaert 

Na de uitreiking van de jaarlijkse Orde van Verdienste in 2018 aan de toen 80 jaar bestaande harmonie St. Gerardus was het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat nu 2020 Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg aan de beurt zou komen. Daar was immers ook een gegronde en terechte reden voor. Zij bestaan immers nu, anno 2020, ook al ruim 55 jaar. Het unaniem genomen besluit van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein met betrekking tot de Orde van Verdienste 2020 mag dan ook gezien worden als een beloning voor het bestuurlijk functioneren van Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg. Zeker in de overweging dat zij zich met veel toewijding voor de wijk Heksenberg, in dit vijfde jaargetijde beter omschreven als Sjpasseberg, optimaal inzetten, waarbij gemeenschapszin hoog in hun vaandel staat. De uitreiking van de Orde 2020 is in lijn het 40 e te vergeven carnavalistisch getinte eremetaal. De eerste uitreiking van deze belangrijke Orde vond immers plaats in1980.  

Kort in herinnering: Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg (SGH) is ontstaan uit een parochieel initiatief van voormalig pastoor Riemersma. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren Leo Arets, Karel Mannheims, Hens Palmen en nadien Martin Goffin. Vanuit het kerkbestuur nam Wiel Speth zitting in het Stichtingsbestuur. Toepasselijk toch, want tijdens carnaval1964 werd de op de zolder van de kleuterschool Hei Grindelweg ingericht Gemeenschapshuis geopend. Hier vonden dus de wijkactiviteiten plaats. Helaas werd op 15 september 1971 kleuterschool/gemeenschapshuis totaal door brand verwoest. Gelukkig kon op 6 oktober 1973 voormalig burgemeester Gijzels het nieuwe (huidige) gemeenschapshuis openen. In 1981 verwelkomde men zelfs de 500.000ste bezoeker.  

Natuurlijk was het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis, zo lieten zij schrijver dezer weten, aangenaam verrast toen zij te horen kregen dat de keuze op hen was gevallen. Eigenlijk hadden zij hier niet bij stilgestaan. Niettemin overheerste de gedachtegang dat toekenning een bevestiging is van iets wat je erg goed doet. Een pluim op de Stichting is dan, inzake de sociale cohesie t.b.v. wijk e.o. ook meer als terecht te noemen. Maar uit het oog mag zeker ook niet verloren worden dat alles samen gedaan wordt. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat men de laatste jaren gegroeid is, mede ook dank zij de vele organisaties die er doorgevoerd worden. De medewerking wordt ook steeds groter waarvoor dankbaarheid op zijn plaats is. Voorbeelden zijn, met een knipoog naar initiator Henri ter Huurne, het gehouden 55 jarig bestaanfeest, de oud en nieuwviering, de gezellige dansavonden en  (zonder in detail te treden) de vele andere activiteiten. Binnenkort (8 februari) ook het Parkstad Leedjes Konkours (PLK)-evenement en wellicht ook het bekende Verentreffen in het vooruitzicht.  Kortom, een caleidoscoop om trots op te zijn waardoor de Orde van verdienste dan ook goed terecht komt. Proficiat alvast.


Dagelijks bestuur: voorzitter Adri van Winssen, secretaris Peter Vijgen, penningmeester Henri ter Huurne en de algemene bestuursleden belast met diverse taken: Hans van Uffelen, Boy van Drongelen en  Edie Bleimuth.  

Ere bestuur: Martin Goffin, Piérre Palmen en Bert van Unen. 


Sjpasseberg/Heksenberg begroette prins Patrick Rieke 3 met veel muzikaal tamtam

Redactie van ParkstadActueel/Callie Steijaert | januari 14, 2020

Bond van Carnavalsverenigingen Limburg verrast ex-Vereinpresident Ton van Schaaik met de  BCL Groot Orde

Wat was het afgelopen zaterdag, in de kleurrijke narrentempel Sjpashoes, c.q. gemeenschapshuis Heksenberg aan de Hei Grindelweg, weer een onvervalste grootse happening. Dit uiteraard met als de bekende kers op de taart de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe 49e narrenheerser in het rijk van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Hij zou dan tot Aswoensdag gaan regeren onder het passende seizoen motto: “Op Sjpasseberg is alles Paletti, mit Glitter en Confetti”. Overigens werden al bij het binnenkomen van het Sjpashoes heel wat positieve kreten geslaakt bij het zien van een geweldig kleurig opgebouwd achtergronddecor op het podium. Als entourage passende in de carnavalsinsteek van de avond. Een juweeltje om te aanschouwen met een bijzonder chapeau voor de makers/decorbouwers Jan van Wijnen en Peter Jansen (tevens de Dj’s van deze avond). Een betere kleurrijke Vasteloavends indruk om de proclamatieavond te doen starten was uiteraard al een groot pluspunt en een garantie over al wat er op deze avond op carnavalsgebied nog zou gaan plaats vinden.

Lees het volledige artikel hier


Prins Patrick (Rieke) 3 Stolse Hooglustigheid van D'r Heksenbergse Vasteloavendsverein

Mag ik mij even voorstellen?

Eindelijk, na maanden vol ongeduld mag ik mij aan Sjpasseberg voorstellen, met een brede lach van oor tot oor als Prins Patrick de 3de.

Mijn naam is Patrick Rieke en ik ben 32 carnavalsseizoenen jong.
Geboren op de Heksenberg en getogen op Heerlerheide (Ghen Heij).
Zoon van Funs en Jeannette Rieke, broertje van Bernd Rieke.
Tien jaar samen en 1,5 jaar getrouwd met mijn vrouw Michelle Rieke-Balota, tevens opgegroeid op de Heksenberg.

Werkzaam bij Hermans Elsloo van de Kreeke waar ik tien jaar geleden gestart ben als betonreparateur en waar ik nu alweer 1,5 jaar met veel plezier aan de slag ben als uitvoerder.


In mijn vrije uren ben ik gemiddeld twee keer in de week te vinden in café Heksenberg, hier gooi ik met veel plezier samen met mijn dart team de pijltjes in het dartbord.
Zij moeten mij echter de komende weken even missen. Want de vasteloavend gaat nu even voor. Echter na het haringhappen ben ik weer terug en gooi ik de 180’ers hopelijk als nooit te voor.
Daarnaast elke voetbalwedstrijd als grensrechter actief bij het 1ste dameselftal van SV-Brunssum, waar ik met veel plezier de wedstrijden begeleid. Meerderheid van de dames in dit team zijn lid geweest bij de voetbalvereniging van RKVV-Heksenberg. De selectie van dit elftal zijn dan ook geen vreemde voor de Heksenberg.

Samen met mijn vrouw is toch wel mijn aller grootse hobby het reizen. Van prachtige zonvakanties (waaronder de Malediven, Sri-Lanka, Mexico en Curaçao) tot aan heerlijke skivakanties en fijne weekendjes weg. De wereld ontdekken vinden wij prachtig om te doen.

Het vieren van de vasteloavend is in huize Rieke er met de paplepel ingegoten. Met als voorbeeld mijn vader Funs Rieke de tweede (2001) en broer Bernd Rieke de eerste (2007), zij gingen mij beide voor als prins van de Sjpasseberg.
Ik ben in het verleden al een aantal jaar lid geweest van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, adjudant geweest van Ralf Braeken (2005), Danny van Drongelen (2006) en Bernd Rieke (2007). En nu ben ik er weer, terug van weggeweest. Het voelt in ieder geval als feestelijk thuis komen.
Nu is het mijn beurt om op de Sjpasseberg met de scepter te zwaaien.
Hiervoor wil ik het prinsencomité maar ook zeer zeker mijn vrouw Michelle bij deze bedanken voor het vertrouwen, de adviezen en de begeleiding, maar zeer zeker voor de kans die zij mij hebben gegeven om met te scepter te mogen zwaaien op de Sjpasseberg.

Ik wil mijn schoonvader Michel Balota bedanken, voor het beschikbaar stellen van zijn huis op de Heksenberg als residentie.

Met dit jaar als verenigingsmotto: ‘’Op Sjpasseberg is alles paletti, mit glitter en confetti’’.
Wil ik daarnaast mijn motto overbrengen: ‘’Leef met een lach, en geniet van iedere dag’’.
Dat is wat ik namelijk iedere dag weer probeer te doen, te genieten met een lach van iedere dag. Dit ga ik dan ook zeker dit vasteloavendseizoen doen, genieten. Maar dit doe ik niet alleen.
Dit regeringsseizoen word ik namelijk bijgestaan door Henry Hagedoorn als adjudant.
Een goede vriend waar ik een bijzondere band mee heb en diverse raakvlakken.
Ook Henry is voor Sjpasseberg geen onbekende, hij ging mij voor als prins van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verrein (2016).
Daarnaast zijn wij teamgenoten binnen de dartverening van café Heksenberg.
Henry is dan ook zeker een adje voor de sfeer 🎼.
Bijzonder dat hij dit avontuur samen met mij wil ervaren en volmondig ja antwoordde op mijn vraag; of hij mijn adjudant wilde zijn.

Ik hoop dat ik mag rekenen op de steun en het vertrouwen van u allen en dat Sjpasseberg en de verein een super seizoen tegemoet mag gaan, die zeker gaat knallen.

Ik zou u allen willen uitnodigen om op 25 Januari in het Sjpashoes naar de receptie en het prinsenbal te komen. Dan kunt u mij als prins Patrick de 3de, de drager(s) van de Orde van Verdienste 2020 het bestuur van SGH, Drager van de grootorde van BCL Ton van Schaaik, en de jubilaris Andre Petit 1 x 11 en Patrick Kleijkers 2 x 11 komen feliciteren. 

Mag ik mij voorstellen: “Prins Patrick III “
49ste Prins van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein 2020.

Sjpasseberg Alaaf!

Prins Patrick III


Inschrijven voor Van & Vuur Kids en Van & Vuur D'r Sjpasseberg

Van & Vuur D'r Sjpasseberg, al decennia het feest voor alle sjpassebergers op carnavalszaterdag. Om het nog grootser te vieren is er vanaf dit jaar een Van & Vuur D'r Sjpasseberg Kids editie. Met optredens van de basisschool, ingeschreven talenten en een open podium. Door onze intensieve samenwerking met Stichting gemeenschapshuis Heksenberg bieden wij alle kinderen gratis Popcorn en Suikerspin.

Wie wordt de eerste winnaar van Van & Vuur Kids? Wie neemt de eerste wisselbeker in ontvangst?

Schrijf je nu in!

Van & Vuur Kids Editie (kindercarnaval) Inschrijven? Klik hier


Van & Vuur D'r Sjpasseberg Inschrijven? Klik hier


Wiel Nuij nieuwe president D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein:

Overdracht tijdens ludieke carnavalsmis in St. Gerarduskerk Heksenberg

(Tekst/foto’s: Callie Steijaert)

Toen in 1987 Wiel Nuij als prins-carnaval bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein werd uitgeroepen om over Heksenberg de scepter te zwaaien, kon hij toen zeker nog niet bevroeden dat hij anno 2019 het belangrijke ambt van president zou gaan vervullen. Toch is dit het geval geworden omdat, tot aan de traditionele opening van het carnaval seizoen op de “elfde van de elfde”, deze functie nog in handen was van Ton van Schaaik (overigens ook een oud-prins in 2002).                                                             

Na liefst 11 jaar presidentschap besloot Ton van Schaaik om te stoppen als president. Ton heeft dan ook 11 jaar zijn allerbeste beentje voorgezet om het presidentschap de nodige positieve gestalte te geven. Dit is hem dan ook heel goed gelukt, welke hem ook in de directe “Vasteloavends”-regio in volle dank werd afgenomen en toonde Ton zich daardoor een onvervalste presentiele ambassadeur voor alle carnavalisten. Ook was hij vele jaren ook nauw betrokken in de prinsencommissie, welke laatste functie hij overigens zal blijven invullen. 

De overdracht van het presidentschap van Ton van Schaak naar Wiel Nuij vond plaats tijdens de gehouden ludieke carnaval mis in de St.Gerardus-Majellakerk. Zoals bekend openen de carnavalisten van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein al enige jaren het nieuwe carnavalsseizoen met een H.Mis op de traditionele “elfde van de elfde”. Dit nieuwe seizoen onder het aansprekende motto: “Op Sjpasseberg is alles Paletti, mit Glitter en Confetti”.  

De benaming ludiek is terecht te noemen omdat zelfs pastoor Louis Cordewener, bij aanvang van de viering, “getooid” was met een carnavalssteek en kleurrijke shawl. Een echte priester met carnavalsbloed. Bovendien droeg dameskoor Enjoy ook hun carnavalssteentje bij. Zij droegen voor deze gelegenheid hun outfit ook in de carnavalskleuren “road, gael en greun”.

Uiteraard werden er enkele woorden van welkom uitgesproken door pastoor Cordewener, voorzitter Brain Janssen en prins Sàm Smits. Het afscheidswoord van scheidende president Ton van Schaaik toonde uiteraard terechte emotie. “Maar aan alles komt een einde”, gaf hij aan om vervolgens het presidentschap over te dragen aan Wiel Nuij. Voor ex-president Ton van Schaaik klonk vervolgens een verdiend applaus. Nieuwe president Wiel Nuij deed vervolgens het gebed: laat ons bidden, dit voor alle mensen, levende en overleden raadsleden en ordedragers van de “Verein”. 

Dameskoor Enjoy vertolkte onvervalste carnavalsliederen zoals o.m. “In den Hiemel” (Beppie Kraft), “Limburg Leave” (La Bamba) en “Heelesje Wink (Wiel Knipa). Er werd zelfs nog geschunkeld. Prachtig toch. Na de carnaval mis trok het gezelschap naar zaal 2 in het gemeenschapshuis om nog enkele uurtjes in opperbeste stemming de opening van het nieuwe seizoen te vieren. Hier werd nu ex-president zijnde Ton van Schaaik en zijn echtgenote nog verrast met een cadeau en bloemen. 

Deze geste was ook voorbehouden aan schrijver dezer voor zijn 2x11 jaar presentatie van dorpse programma: Van en Vuur d’r Sjpasseberg op 2 maart 2019 jl. Hij ontving een leuke plaquette en bloemen voor zijn echtgenote. Kortom, het was weer een geweldige (ludiek getinte) opening van het carnavalsseizoen 2019-2020

Programma 2020

Ons programma voor 2020. Wij nodigen u allen van harte uit!